AVG 2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is een privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

De onderliggende principes van de AVG zijn:

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen verbonden worden aan een individu, of waarmee een individu kan worden geïdentificeerd: naam, foto, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer, e-mail-adres, IP adres, vingerafdruk, medische data, enz. (een zeer lange lijst).

De volgende regels moeten worden gevolgd:

 • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten;
 • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden;
 • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld;
 • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven;
 • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel;
 • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging;
 • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

 

In hoeverre dient u te voldoen aan deze nieuwe wetgeving? Hoe serieus is dit?

Daar kan weinig discussie over zijn. Het is wetgeving, dus u heeft een wettelijke verplichting om hieraan te voldoen.

Daarbij zijn de boetes die onder de nieuwe wet opgelegd kunnen worden zeer fors: tot € 20 miljoen of tot 4% van de jaarlijkse omzet. De verwachting dat de AVG serieus nageleefd gaat worden, wordt mede aangescherpt doordat er tot mei 2018 een ‘grace period’ geldt om de nieuwe regels te implementeren. Bovendien geldt de AVG voor élke organisatie binnen Europa; niet alleen grote organisaties of multinationals.

WAT NU?

U kunt natuurlijk alle kanten op, maar ik kan u twee opties bieden: één waarbij ik het meeste werk voor u doe of één waarbij u het meeste werk doet.

AVG 2018 Geheel

 1. U beantwoordt een aantal vragen;
 2. Ik maak een Privacyverklaring die voldoet aan de eisen van de AVG 2018 voor u;
 3. Ik plaats deze Privacyverklaring op uw website;
 4. Ik verwerk een link naar deze Privacyverklaring in uw contactformulier;
 5. Ik plaats een formulier op uw website waarin de klant/contact zijn/haar gegevens kan opvragen, wijzigen, verzoeken te verwijderen;
 6. U krijgt een duidelijk, puntsgewijs overzicht van waar uw organisatie verder aan dient te voldoen.

€ 85,-

AVG 2018 Zelf

 1. U gaat zelf uitzoeken hoe het allemaal in elkaar steekt;
 2. U maakt zelf een Privacyverklaring die voldoet aan de eisen van de AVG 2018 en stuurt deze naar mij;
 3. Ik plaats deze Privacyverklaring op uw website;
 4. Ik verwerk een link naar deze Privacyverklaring in uw contactformulier;
 5. Ik plaats een formulier op je website waarin de klant/contact zijn/haar gegevens kan opvragen, wijzigen, verzoeken te verwijderen.

€ 45,-

De onvermijdelijke kleine letters

 • Bovenstaande aanbiedingen gelden voor bestaande klanten;
 • Nog geen klant: dan eerst prijsopgave;
 • Prijzen zijn excl. 21% BTW;
 • De werkzaamheden en het advies geven geen rechtspositie en leggen in geen geval aansprakelijkheid bij NWH internet;
 • Eventuele werkzaamheden voortvloeiend uit een waarschuwing bij niet voldoen zullen niet berekend worden.